Referat från årsstämman 2017

11 fastigheter var representerade på årets stämma som leddes av föreningens ordförande Magnus Andersson. Efter att årsredivisningen faststälts och styrelsen beviljats ansvarsfrihet togs frågan om föreningens framtid upp.

Styrelsens förslag till stämman var att avsluta föreningen genom frivillig likvidation. Stämman röstade enhälligt enligt styrelsens förslag. Lars Ahlberg, Forward Ekonomi utsågs till likvidator. Hans uppgift är att avsluta föreningens verksamhet och återbetala föreningens kvarstående tillgångar till medlemmarna, detta beräknas vara avslutat om ca sex månader.

Styrelsen ber att få tacka för visat intresse och önskar alla medlemmar mycket nytta och nöje med det nya fibernätet.

Protokoll från stämman kommer att anslås här på hemsidan när det är justerat och klart.

Länk till Protokoll fört vid årsstämma 2017-05-14

Hälsningar styrelsen.

Inför årsstämman 14/5 kl 18.00

På söndag den 14/5 kl 18.00 är det dags för årsstämma med BossNet fiberförening. Neden hittar ni bifogat kallelse med dagordning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse. Vi träffas som vanligt på Göta bibliotek.

Eftersom styrelsen har för avsikt att bjuda på en enklare förtäring i form av smörgåstårta krävs att Anmälan om deltagande sker till Gert Henningsson tel. 070-918 86 74, eller via mail gert.henningsson@bossnet.se, senast den 5 maj 2017.

Kallelse till årsstämma söndagen den 14 maj kl 18.00 på Göta bibliotek.

Preliminär dagordning:
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Beslut om förfarande med föreningen, bilaga 1.
10. Förslag på likvidator.
11. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Bilaga 1.

I enlighet med styrelsen uppdrag från stämman 2016 föreslår styrelsen att:
a) Årsstämman fattar beslut om att behålla föreningen med en nyvald styrelse.
b) I det fall förslag a) faller vid omröstning föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om en frivillig likvidation av föreningen. I en ekonomisk förening måste mins två tredjedelar av de röstande på stämman säga ja till likvidation.
c) Innestående medel hanteras enligt stadgan § 6.
d) Föreningen kan föreslå en likvidator.

Dagordning och årsredovisning kommer att delges efter styrelsemöte den 24 april.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Bossnet Ekonomisk Förening

Status uppdatering från One Oak

I skrivande stund så har vi kopplat upp 60% av alla kunder i området. 

I Etapp 1 är nästan alla uppkopplade där återstår bara ett par stycken av lite olika anledningar såsom blåsstopp som ska utredas, nån renovering där det inte finns ström och ett par fastigheter där vädret har satt stopp för att gräva på tomten för tillfället.
De andra etapperna har stora delar av etapp 2 kommit upp och igång och det som väntar är att vi ska blåsa stamfibern till de områdena. Nu i skrivande stund trycker vi under vägen för att komma år de områden som är på andra sidan trafikverkets väg. När detta är gjort kommer vi att blåsa ut resten utav stamkablarna. 
Grävarna är inte långt från att bli klara, de är just nu uppe vid Solhallsgatan som är sista området innan väg 27. Området på andra sidan väg 27 kommer att dröja lite. Vi har fått tillgång till ett rör som ska leda oss över vägen, rörets öppningar har vi efter en del letande kommit fram till att de ligger på fel sida utav viltstängslet och vi inväntar nu tillstånd att spärra av för att gräva fram dessa.

När vi har grävt klart väntar en period av återställning så fort vädret tillåter.

 Har din grannen fått fiber och din anslutning inte fungerar så ring 010-5109090.

Vi har ljus i vår(t) nod (hus)

Hej. 

Nu är det fritt fram att beställa tjänster för er som har 2 gröna lampor tända (PWR & WAN). 

126 av 247 Fastigheter är inkopplade och klara.

Har ni inte kopplat strömmen till er fiberbox (mediaconverter) än, så ber vi er göra detta!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen. 

Inkoppling!!!

Hej. 

Inför inkoppling av signalen i Rydboholm, så skulle One Oak vilja att alla kopplar in strömmen, i sina mediaconverters (fiberboxen på väggen) så att de kan konfigurera utrustningen i nod huset. 

Sprid gärna detta vidare till era grannar!

Sms utskick från byNet

Hej nedan stånde sms skickades ut idag av byNet till alla? som beställt fiber. 

Hej
 Vi måste tyvärr meddela att upptändningen av Bosnäs fibernät inte kommer göras före v.6. Detta på grund av förseningar i IP-Onlys entreprenad i Viskafors-Rydboholm, där signalen till Bosnäs kommer ifrån.

Med vänliga hälsningar byNet, en del av IP-Only

Status – Anslutning till Rydboholm

Som ni kanske märkt så har vi inte fått vår anslutning från Ryboholm än. Enligt de uppgifter vi fått är anledningen till detta, att vid första tryckningsförsöket under väg och järnväg så råkade de komma åt en vattenledning, och fick då avbryta arbetet. En utredning startades på begäran av ägaren av ledningen. Utredningen är nu klar och kommunen har gett ett ok på att trycka igen. Detta kommer ske den 25-26/01 enligt de uppgifter vi fått. Så vi får hoppas att det inte uppstår några fler problem och att de lyckas denna gång. 
Som en del har uppmärksammat så har WAN lampan på mediaconverten tänts och släckts. Det är One Oak som testar anslutningen mellan noden och fastigheten. I vissa fall kommer de gå in på tomten igen. 

Vi kommer gå ut med information så fort vi har fått signal från Rydboholm till noden.  

Statusuppdatering grävning och inkoppling

Hej
Nu är fibern utblåst till åtta skåp som täcker alla berörda fastigheter  (86st) där One Oak Network har schaktat färdigt.

Noden står på plats. Vi väntar på att elen skall kopplas in och att signal skall komma fram till avlämningspunkten i Rydboholm. 

Förhoppningen är att det skall finnas signal till de 86 st inkopplade fastigheter innan året är slut, senast blir det vecka 2.

God jul och gott nytt år!

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen