Markägarmöte 5 april

Det tidigare aviserade markägarmötet (22 mars) är flyttat till tisdagen den 5 april kl 18.30. Vi har bokat Göta bibliotek och fixar lite fika. Kallelse till berörda markägare kommer per post i nästa vecka. Tillsammans med kallelsen bifogas ett preliminärt markavtal, mötet blir ett utmärkt tillfälle att ställa frågor angående detta mm. Välkommen!

Styrelsen i samverkan med byNet/IP-Only

Återbetalning insats 5000 kr

I kväll sammanträdde styrelsen för att godkänna den första återbetalningen av insatserna. Listan vi granskat och godkänt innehåller 162 fastigheter, underlaget för utbetalningarna lämnas till banken i morgon tisdag för att verkställas.

Vi kommer fortsättningsvis löpande ta emot begäran om återbetalning och behandla dessa på befintliga styrelsemöten. Utbetalning kommer att göras när tillräckligt många fastighetsägare anmält sig för en ny lista till banken. Skicka in dina uppgifter om namn, fastighetsbeteckning samt clearing- och kontonummer till reza.bagherzadeh@bossnet.se.

byNet/IP-Only startar nu projektet

Ikväll träffades styrelsen och representant från byNet/IP-Only för att stämma av antal anmälda fastigheter. Vi kunde med glädje konstatera att vi passerat målet med 209 anmälda fastigheter. Detta innebär att byNet/IP-Only omgående kan starta upp projektet med detaljprojektering av det blivande fibernätet.

Det kommer finnas möjlighet för ytterligare fastigheter att anmäla sig till IP-Only för 19.900 kr i två veckor till (vecka 10).

Nästa steg för oss i styrelsen är att arbeta med Markavtal för alla privata markägare i området. Det är ett Markägarmöte planerat till tisdagen den 22 mars kl 18.30, kallelse till detta möte kommer ca två veckor innan. Syftet med mötet är att informera om och svara på frågor kring avtalet och fibernätets förläggning mm.

Styrelsen vill tacka fiberföreningens medlemmar för denna mangranna uppslutning. Vi vet att detta skapar förutsättning för en positiv utveckling av hela området.

Hälsningar styrelsen för BossNet Fiberförening.

 

BossNet – Vi har ett resultat!

Om en timma samlas styrelsen för att tillsammans med IP Only stämma av antalet anmälda fastigheter efter säljperiodens slut. Med stor ödmjukhet kan vi konstatera att det just nu står 209 anmälda på Fiberkartan och det var vårt beting, vi är i mål! Mer detaljerad rapport kommer senare.

209

S I S T A U T R O P E T

Efter veckans rundvandring med dörrknackning och många telefonsamtal börjar vi närma oss målet. Med 190 anmälda fastigheter ikväll och därtill de som registrerar sig i helgen och flera inskickade pappersavtal som ännu inte är registrerade så vågar vi snart ropa hej och hoppa över bäcken.

S I S T A  U T R O P E T: Nu är det alltså hög tid att anmäla sig för fiber på IP-Only:s hemsida om du inte gjort det än, senast den 21 februari skall din beställning var gjord.

Skulle din adress inte finnas med skall du kontakta IP-Only:s kundtjänst på e-post: kundtjanst@vastragotaland.ip-only.se eller telefon: 0200-43 00 00 (Vardagar 8.00-17.30).

Här kan du läsa IP-Onlys säljbrev som skickas ut till alla fastighetsägare i området: Bossnet Saljbrev_2016-01-18

 

Information inför sista veckan

Vi går nu in i slutfasen då det är möjligt att anmäla sig till IP Only för en fiberanslutning i vårt område. Vi har också fått klart med banken om återbetalningsrutiner för Insatsen på 5000 kr. Läs informationen nedan om detta och hör av dig om det är något därutöver du undrar över. I skrivande stund är det 116 avtal registrerade så det går åt rätt håll.

 

Återbetalning av insats 5000kr

I samband med extrastämman och i utskick har styrelsen informerat om hur upplägget med IP Only kommer att fungera och att återbetalning av insatser kommer att ske. Styrelsen har sedan jobbat med att få fram en bra lösning för återbetalning.

Alternativet som vi hade tänkt lägga fram som förslag till årsstämman; att göra en överföring till IP Only på en klumpsumma av anslutna fastigheters innestående insats mot ett avdrag på 5000 kr i respektive fastighets anslutningsfaktura, har visat sig inte vara möjligt.

Kvarstår gör då möjligheten att återbetala till respektive fastighetsägare. Styrelsen har varit i kontakt med banken och träffat en överenskommelse om en utbetalningsrutin till lägsta möjliga kostnad och arbetsinsats. Styrelsen avser att förbereda utbetalningarna så snart som möjligt.

Vad du själv skall göra för att skynda på detta arbete är att meddela kassören följande uppgifter.

  • Fastighetsbeteckning som utbetalningen avser.
  • Clearing- och bankkontonummer där du vill ha pengarna insatta.
  • Namn på kontoinnehavaren.

Maila dina uppgifter till kassören på  reza.bagherzadeh@bossnet.se senast fredag 2016-02-19.

 

Anulering av ingångna anslutningsavtal med BossNet

I och med att extrastämman 2016-01-10 tog beslut att upphäva beslutet från 2014-08-28 finns inte längre grund för att fullfölja projektet att bygga fibernätet i egen regi. Därför kommer styrelsen att annullera avtalen och återsända dessa till respektive fastighetsägare.

 

Anmälan om fiberanslutning till IP Only

Vi vill påminna om att det datum som IP Only satt som sista anmälningsdag gäller, söndagen den 21 februari. OBS! Vänta inte till dess!

OBS! Anmäl dig på deras hemsida.

Har du frågor kring denna information, tveka inte att höra av dig, se kontaktuppgifter här på hemsidan.

Hälsningar styrelsen för BossNet Fiberförening.

Februarihälsning från styrelsen

Som ni säkert vet har BossNet fiberförening överlåtit uppdraget att bygga fibernät till IP-Only och ByNet. Ett säljbrev har skickats ut med information från IP-Only om hur man anmäler sig samt ett bifogat brev från BossNet styrelsen.

Öppna styrelsemöten
Vi har i nämnda brev försökt att beskriva vad som gäller, men alldeles säkert har du fler frågor. Tveka inte att höra av er till oss i styrelsen, se kontaktuppgifter här på hemsidan. Vi bjuder också in till kommande öppna styrelsemöten för att du skall få möjlighet att fråga oss direkt om det känns enklare. Vi träffas kommande måndagar (8/2 och 15/2) på Göta bibliotek kl 18.30. Välkommen!

Har du inte fått brevet från IP-Only skall du kontakta deras kundtjänst:
E-post privat@ip-only.se
Telefon 0200-43 00 00 (Vardagar 8.00 – 17.30).

Anmälan om fiber.
Vi hoppas att ni vill anmäler er för fiber så snart som möjligt. Vi är tacksamma om ni anmäler er på deras hemsida http://vastragotaland.ip-only.se/formular, då registreras det omgående och vi har lättare att följa säljprocessen. Finns inte din fastighet med i formuläret, kontakta då kundtjänst, se ovan. Sista dagen för anmälan är satt till den 21 februari, vänta inte till dess!

Hälsningar styrelsen.

Dags att beställa fiber

IP-Only

Nu finns vårt område upplagt för beställning av fiber på IP-Only:s hemsida, senast den 21 februari skall din beställning var gjord. Observera att vi rekommenderar dig att beställa Online.

Skulle din adress inte finnas med skall du kontakta IP-Only:s kundtjänst på e-post: kundtjanst@vastragotaland.ip-only.se eller telefon: 031-304 50 00 (Vardagar 8.00-17.30).

Här kan du läsa IP-Onlys säljbrev som skickas ut till alla fastighetsägare i området: Bossnet Saljbrev_2016-01-18

Har du frågor om BossNet:s roll och framtid kan du höra av dig till oss på telefon eller mail.